logo     Reumapatiëntenvereniging Utrecht e.o.


bestuur ledenvergadering


Bewegen? Altijd goed!


Vragen aan de vereniging? Ga naar onze contactpagina

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit:

(tot de ledenvergadering in 2019, binnenkort wordt de nieuwe bestuursamenstelling hier verwerkt)


 • Voorzitter, helaas een vacature (meldt u zich aan als u daarin wilt voorzien!!!!!);

 • Secretaris (tevens eindredactie Reumavisie), Willeke Jak-Lisman 06 572 09099 (rpvutrecht@gmail.com);
  Het postadres van de vereniging is p/a Mw. W. Jak- Lisman, Colenso 34, 3761 GG Soest;

 • Penningmeester, Truus Hatzmann 06-13187586 (truus@boekhoudinginbalans.nl);
  Ook de coördinatie van de Hydrogroepen ;
  lees meer op de pagina Hydrogroepen

 • Vice voorzitter, Petra Ketting-Grautman 030-2433711;

 • Algemeen bestuurslid, Corry van Keulen 030-2897756;

 • Algemeen bestuurslid (ledenadministratie) , José In der Maur 06-30654106 ;
  Het postadres voor aanmelding is IJsvogel 68, 3602 XR Maarssen; het mailadres is ledenadm.rpvu@gmail.com

Het bestuur wordt ondersteund door:


 • Beheer website (www.rpvu.nl), Jaap de Pater 030-6572704

 • Coördinator volleybal, Erik Anten
Vragen aan het bestuur of de coördinator volleybal? Ga naar onze contactpagina en stuur uw berichtje. Of bel de genoemde telefoonnummers.

Welkom!

Wij zijn een vereniging voor en door mensen met reuma. Wij bieden onze 400 leden tal van activiteiten. Zoals veel bewegen en voorlichting over reumatische aandoeningen. De vereniging stimuleert lotgenotencontact.

Heeft u belangstelling? Meldt u aan als lid van de RPV Utrecht e.o.

mensenlogo
© 2019 RPV Utrecht