logo     Reumapatiëntenvereniging Utrecht e.o.


reumafonds collecte


Bewegen? Altijd goed!


Vragen aan de vereniging? Ga naar onze contactpagina

Doel van onze vereniging

De vereniging draagt de naam Reumapatiëntenvereniging Utrecht en omgeving. De vereniging is gevestigd te Utrecht.


Doel:

De vereniging heeft ten doel:

  • Werkzaam te zijn ten behoeve van de algemeen maatschappelijke belangen en de specifieke problematiek van personen met een reumatische aandoening die lid zijn van de vereniging;

  • Werkzaam te zijn in het belang van alle personen met een reumatische aandoening in het gebied waarin de vereniging werkzaam is.


De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

  • het organiseren van de belangenbehartiging van de eigen leden en van personen met een reumatische aandoening in het algemeen;

  • het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten;

  • het organiseren van warmwatertherapie ( hydrotherapie) en volleybal. De vereniging heeft aparte hydrotherapiegroepen voor leden met de Ziekte van Bechterew;

  • het organiseren van o.a. jaarlijks een dagje uit, kerststukje maken, kerstdiner;

  • het behartigen van belangen van personen met een reumatische aandoening door deelname aan nationale- en regionale overleggen zoals het Reumafonds, Reumazorg Nederland, Ieder(in)en Regioraad;

  • het - waar nodig en op verzoek van de betrokkene - bevorderen van (onderlinge) hulpverlening.

  • het organiseren van andere door de leden gewenste activiteiten, die tot het bereiken van de doelstelling kunnen bijdragen;

  • het samenwerken met andere organisaties wanneer dit voor het bereiken van het doel van de vereniging bevorderlijk is.


Welkom!

Wij zijn een vereniging voor en door mensen met reuma. Wij bieden onze 400 leden tal van activiteiten. Zoals veel bewegen en voorlichting over reumatische aandoeningen. De vereniging stimuleert lotgenotencontact.

Heeft u belangstelling? Meldt u aan als lid van de RPV Utrecht e.o.

mensenlogo
© 2019 RPV Utrecht