logo     Reumapatiëntenvereniging Utrecht e.o.


reumafonds collecte


Bewegen? Altijd goed!


Vragen aan de vereniging? Ga naar onze contactpagina

Onze vereniging

De vereniging heet "Reumapatiëntenvereniging Utrecht en omgeving".
De vereniging is onder nummer 4047 8836 geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.
De bankrekening (IBAN) van de vereniging is NL10 RABO 0124 051 235.

Op deze bladzijde vindt u het doel van de vereniging, zoals dat vastgelegd is in de statuten. De statuten kunt u hier in haar geheel downloaden, evenals het huishoudelijk reglement .


Doel:

De vereniging heeft ten doel:

  • Werkzaam te zijn ten behoeve van de algemeen maatschappelijke belangen en de specifieke problematiek van personen met een reumatische aandoening die lid zijn van de vereniging;

  • Werkzaam te zijn in het belang van alle personen met een reumatische aandoening in het gebied waarin de vereniging werkzaam is.


De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

  • het organiseren van de belangenbehartiging van de eigen leden en van personen met een reumatische aandoening in het algemeen;

  • het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten;

  • het organiseren van warmwatertherapie ( hydrotherapie) en volleybal. De vereniging heeft aparte hydrotherapiegroepen voor leden met de Ziekte van Bechterew;

  • het organiseren van o.a. jaarlijks een dagje uit, kerststukje maken, kerstdiner;

  • het behartigen van belangen van personen met een reumatische aandoening door deelname aan nationale- en regionale overleggen zoals het ReumaNederland, Reumazorg Nederland, Ieder(in) en Regioraad;

  • het - waar nodig en op verzoek van de betrokkene - bevorderen van (onderlinge) hulpverlening.

  • het organiseren van andere door de leden gewenste activiteiten, die tot het bereiken van de doelstelling kunnen bijdragen;

  • het samenwerken met andere organisaties wanneer dit voor het bereiken van het doel van de vereniging bevorderlijk is.


Om de privacy van onze leden te bewaken heeft de vereniging een zogenoemd AVG-document opgesteld, dat u hier kunt downloaden.

Als leden niet naar de algemene ledenvergadering komen, dan kunnen ze met dit formulier een ander lid om namens hen te stemmen. Dit formulier dient dan voor de vergadering bij de secretaris ingeleverd te zijn.

Welkom!

Wij zijn een vereniging voor en door mensen met reuma. Wij bieden onze 400 leden tal van activiteiten. Zoals veel bewegen en voorlichting over reumatische aandoeningen. De vereniging stimuleert lotgenotencontact.

Heeft u belangstelling? Meldt u aan als lid van de RPV Utrecht e.o.

mensenlogo
© 2023 RPV Utrecht

Vragen aan de vereniging? Ga naar onze contactpagina   Kamer van Koophandel-nummer 4047 8836   Bank: NL 10 RABO 0124 0512 35