logo     Reumapatiëntenvereniging Utrecht e.o.


onze dom


Bewegen? Altijd goed!


Vragen aan de vereniging? Ga naar onze contactpagina

Onze Reumavisie èn onze Nieuwsbrief

Reumavisie komt 4x per jaar uit en wordt gratis toegezonden aan alle leden.
Hiernaast krijgen de leden een Nieuwsbrief per mail. Deze komt uit als er nieuws is.


Nieuwsbrief

Als het bestuur belangrijke informatie voor de leden heeft, sturen we per mail een nieuwsbrief. Uiteraard voor zover het niet kan wachten op de volgende Reumavisie.
Alle leden waarvan het bestuur een mailadres heeft, krijgen deze nieuwsbrief. U kunt zich onderaan de nieuwsbrief afmelden voor nieuwe nieuwsbrieven.
De nieuwsbrief komt onregelmatig uit en wordt verzorgd door de voorzitter.

De nieuwsbrieven zijn ook te downloaden, voor zover daarin geen informatie staat die alleen voor de leden is. Alle nieuwsbrieven, die tussen februari en oktober 2021 verschenen zijn, waren alleen bestemd voor de leden.

Klikt u op het gewenste nummer:
Nieuwsbrief 7 (januari 2021)
Nieuwsbrief 6 (december 2020)
Nieuwsbrief 6 (oktober 2020)
Nieuwsbrief 5 (september 2020)
Nieuwsbrief 4 (juli 2020)
Nieuwsbrief 3 (mei 2020)
Nieuwsbrief 3 (update april 2020)
Nieuwsbrief 1 (april 2020)


Wilt u voortaan onze nieuwsbrief ook ontvangen èn bent u lid of een relatie van onze vereniging? Meldt u zich aan via onze contactpagina!

Reumavisie


Redactie

De redactie van de bestaat uit:

  • Richard Fey (doet de opmaak en layout)
  • Regina Huisman (schrijft artikelen over o.a. medische zaken en doet de eindredactie)
  • José In der Maur (onderhoudt de contacten met het bestuur)

U kunt informatie, tips, foto's voor de Reumavisie via ons mailadres insturen. Uiteraard behoudt de redactie zich het recht voor deze informatie al dan niet te plaatsen.
Noot: Niets uit het blad mag u overnemen zonder toestemming van de redactie.Online bekijken

U kunt de Reumavisies van 2019 t/m nu ook op de computer bekijken. Klik daarvoor hieronder op de afbeelding van het gewenste nummer.

Het zomernummer 2023-3reumavisie
Nummer 2023-2reumavisie
Nummer 2022-4 reumavisie
Nummer 2022-3reumavisie
Nummer 2022-1&2reumavisie
Nummer 2021-4reumavisie
Nummer 2021-3reumavisie
Nummer 2021-2reumavisie
Nummer 2021-1reumavisie
Nummer 2020-4reumavisie
Nummer 2020-3reumavisie
Nummer 2020-2reumavisie
Nummer 2020-1 reumavisie
Nummer 2019-4 reumavisie
Nummer 2019-3 reumavisie
Nummer 2019-2 reumavisie
Nummer 2019-1 reumavisie

Welkom!

Wij zijn een vereniging voor en door mensen met reuma. Wij bieden onze 400 leden tal van activiteiten. Zoals veel bewegen en voorlichting over reumatische aandoeningen. De vereniging stimuleert lotgenotencontact.

Heeft u belangstelling? Meldt u aan als lid van de RPV Utrecht e.o.

mensenlogo
© 2023 RPV Utrecht

Vragen aan de vereniging? Ga naar onze contactpagina   Kamer van Koophandel-nummer 4047 8836   Bank: NL 10 RABO 0124 0512 35