logo     Reumapatiëntenvereniging Utrecht e.o.


onze dom


Bewegen? Altijd goed!


Vragen aan de vereniging? Ga naar onze contactpagina

Ons verenigingsblad

Reumavisie, eerder Kwartaalblad, komt 4x per jaar uit en wordt gratis toegezonden aan alle leden.

U kunt informatie voor Reumavisie via ons mailadres aanleveren. Uiteraard behoudt de redactie zich het recht voor deze informatie al dan niet te plaatsen.

Noot: Niets uit het blad mag u overnemen zonder toestemming van de redactie.

reumavisie

Door hier te klikken kunt u het 2e nummer van Reumavisie 2019 op uw eigen computer doorlezen.

reumavisie

Door hier te klikken kunt u het 1e nummer van Reumavisie 2019 lezen.

reumavisie

Door hier te klikken kunt u het 4e nummer van Reumavisie 2018 lezen.

reumavisie

Door hier te klikken ) kunt u het nummer van Reumavisie van september 2018 lezen.

reumavisie

Door op de afbeelding te klikken (of hier ) kunt u het 2e nummer van Reumavisie in 2018 lezen.

reumavisie

Door op de afbeelding te klikken (of hier ) kunt u het 1e nummer van Reumavisie in 2018 nalezen.

reumavisie

Door op de afbeelding te klikken (of hier ) kunt u het 4e nummer van Reumavisie in 2017 nalezen.

reumavisie

Door op de afbeelding te klikken (of hier ) kunt u het 3e nummer van Reumavisie in 2017 nalezen.

Welkom!

Wij zijn een vereniging voor en door mensen met reuma. Wij bieden onze 400 leden tal van activiteiten. Zoals veel bewegen en voorlichting over reumatische aandoeningen. De vereniging stimuleert lotgenotencontact.

Heeft u belangstelling? Meldt u aan als lid van de RPV Utrecht e.o.

mensenlogo
© 2019 RPV Utrecht