logo     Reumapatiëntenvereniging Utrecht e.o.


hydro hydro


Vragen aan de vereniging? Ga naar onze contactpagina

Hydrogroepen (bewegen in warm water)

Hydrotherapie Onder leiding van een hydrotherapeut laten we u in het warme water actief bewegen. Reumanetwerk Utrecht ondersteunt onze therapeuten.
Om de veiligheid te waarborgen volgen de therapeuten regelmatig een cursus Reanimeren met AED. Ook trainen ze in zwemmend redden.

In alle zwembaden is de waterdiepte beperkt, zodat de meeste oefeningen staand of lopend in het water gedaan worden. Het water is warmer dan 30 graden.

Onze groepen zijn alleen toegankelijk voor leden van onze vereniging. En daarmee alleen voor mensen met reuma.

De trainingen/lessen duren 1 uur met uitzondering van die in De Kwakel (45 minuten).

Algemene hydro-groepen:

 • Zwembad De Startsprong in Houten: maandag 11:00 uur.
 • Revalidatiecentrum De Hoogstraat in Utrecht: maandag om 11:45 en 19:00 uur.
 • Mytylschool De Kleine Prins in Utrecht: dinsdag 16:30 uur
 • UMC Utrecht dinsdag om 18:30 uur
 • Revalidatiecentrum De Hoogstraat in Utrecht: donderdag om 11:45 uur.
 • Zwembad De Kwakel in Utrecht: vrijdag 12:15 (45 minuten).

Axiale SpA (Bechterew)-groepen:

 • Revalidatiecentrum De Hoogstraat in Utrecht: maandag om 17:00 en 20:00 uur.

Kosten en vergoeding
De eigen bijdragen zijn € 95 per halfjaar. Voor de 45 minutengroep in De Kwakel is de bijdrage € 72 per halfjaar.
Deze kosten worden na declaratie geheel, gedeeltelijk of niet vergoed door uw aanvullende zorgverzekering.
In april en oktober worden de eigen bijdragen via automatische incasso bij de deelnemers geïnd. 1 of 2 weken vóór de incasso krijgen de deelnemers daarover bericht.

Wilt u meedoen of heeft u vragen?
We hebben in de meeste groepen weer plekken vrij voor nieuwe deelnemers. Wilt u meer weten over deze mogelijkheden om mee te doen? Neemt u dan contact op met onze hydro-coördinator Alda Hendrikx (via hydrogroepen.rpvutrecht@gmail.com). Ook voor vragen kunt u bij haar terecht.
Uiteraard is het ook mogelijk contact op te nemen via onze contactpagina, zie onderaan deze pagina voor de link.

Begin augustus hebben we plekken vrij in de groepen op dinsdag in de Mytylschool (2) en in het UMC (1) en op vrijdagmiddag in de Kwakel (3). Op maandagmiddag om 12:15 in de Hoogstraat komt vanaf september ook een plaats beschikbaar.

Aanmelden als lid èn als deelnemer van een hydrogroep kunt u alleen doen via de secretaris. Als u hier klikt dan downloadt u het lidmaatschapsformulier. Vult u dit met de pen in en stuurt u het ondertekend per post op naar: J. In der Maur, IJsvogel 68, 3602 XR Maarssen. Ingevuld en met uw handtekening kunt u het formulier ook ingescand mailen naar rpvutrecht@gmail.com.
En als u hier klikt dan downloadt u het formulier voor de deelname aan de hydrogroepen. U vult het op dezelfde wijze in en stuurt het ook naar onze secretaris.

We gebruiken een reglement voor de hydrogroepen , waarin alle belangrijke informatie is opgenomen. U kunt het reglement hier downloaden.
Enkele belangrijke onderdelen uit het reglement:

 • De deelname is per halfjaar (1 januari - 30 juni resp. 1 juli - 31 december) en wordt stilzwijgend verlengd tot opzegging bij de secretaris
 • De eigen bijdrage wordt halfjaarlijks geïncasseerd in april en oktober van het lopende jaar. Een machtiging voor de incasso is verplicht
 • De eigen bijdrage is niet afhankelijk van of u wel of niet aanwezig bent, u betaalt een vast bedrag voor het halve jaar
 • Alleen bij langdurige ziekte kunt u uw eigen bijdrage terug krijgen over die ziekteperiode met uitzondering van de eerste 2 maanden na het melden van uw ziekte. U verliest dan wel uw plek
 • Deelname is op eigen risico
 • Het schriftelijk of per mail opzeggen bij de secretaris moet minstens een maand vóór het begin van het nieuwe halfjaar ontvangen zijn. Dus vóór 1 juni of vóór 1 december.

Welkom!

Wij zijn een vereniging voor en door mensen met reuma. Wij bieden onze 400 leden tal van activiteiten. Zoals veel bewegen en voorlichting over reumatische aandoeningen. De vereniging stimuleert lotgenotencontact.

Heeft u belangstelling? Meldt u aan als lid van de RPV Utrecht e.o.

mensenlogo
© 2022 RPV Utrecht

Vragen aan de vereniging? Ga naar onze contactpagina   Kamer van Koophandel-nummer 4047 8836   Bank: NL 10 RABO 0124 0512 35