logo     Reumapatiëntenvereniging Utrecht e.o.


hydro hydro


Vragen aan de vereniging? Ga naar onze contactpagina

Hydrogroepen (bewegen in warm water)

Onder leiding van een therapeut laten we u in het warme water actief bewegen (hydrotherapie). Reumanetwerk Utrecht begeleidt en ondersteunt onze hydrotherapeuten.
Om de veiligheid te waarborgen volgen de therapeuten regelmatig een cursus Reanimeren met AED. Ook trainen ze in zwemmend redden.

In alle zwembaden is de waterdiepte beperkt, zodat de meeste oefeningen staand of lopend in het water gedaan worden. Het water is warmer dan 30 graden.

Onze groepen zijn alleen toegankelijk voor leden van onze vereniging. En daarmee alleen voor mensen met reuma.

De trainingen/lessen duren 1 uur met uitzondering van die in De Kwakel (45 minuten).

Algemene hydro-groepen:

 • Zwembad De Startsprong in Houten: maandag 11:00 uur
 • Revalidatiecentrum De Hoogstraat in Utrecht: maandag om 11:45 en 19:00 uur
 • Mytylschool De Kleine Prins in Utrecht: dinsdag 16:30 uur
 • UMC Utrecht dinsdag om 18:30 uur
 • Revalidatiecentrum De Hoogstraat in Utrecht: donderdag om 11:45 uur
 • Zwembad De Kwakel in Utrecht: vrijdag 12:15 (45 minuten)

Axiale SpA (Bechterew)-groepen:

 • Revalidatiecentrum De Hoogstraat in Utrecht: maandag om 17:00 en 20:00 uur.

Kosten en vergoeding
De eigen bijdragen zijn € 95 per halfjaar. Voor de 45 minutengroep in De Kwakel is de bijdrage € 72 per halfjaar.
Deze kosten worden na declaratie geheel, gedeeltelijk of niet vergoed door uw aanvullende zorgverzekering.
In april en oktober worden de eigen bijdragen via automatische incasso bij de deelnemers geïnd. 1 of 2 weken vóór de incasso krijgen de deelnemers daarover bericht.

Aanpassingen in coronatijd
Alle deelnemers moeten zich houden aan de regels zoals we die vastgelegd hebben. Naast de algemeen geldende regels uit protocol 7.0 van de zwembadenbranche hanteren de zwembaden ook enkele aanvullende regels. Een belangrijke beperkende maatregel is dat in De Hoogstraat maximaal 10 mensen in het bad mogen zijn. De regels hebben wij in dit document voor de deelnemers - versie oktober 2021 - opgeschreven.
Het is belangrijk dat de deelnemers zich hieraan houden, want een deel van de deelnemers hoort tot een risicogroep. En zwembaden kunnen de hele groep de toegang ontzeggen als niet aan deze regels voldaan wordt.

Wilt u meedoen?
We hebben weer enkele plekken vrij voor nieuwe deelnemers, zie hierboven voor de details:

 • Startsprong (Houten), maandagmorgen
 • Hoogstraat, maandag om 11:45
 • Hoogstraat, maandag om 19:00
 • Hoogstraat, maandag om 20 uur (alleen mensen met Axiale SpA/Bechterew)
 • Mytylschool, dinsdagmiddag
 • Hoogstraat, donderdag om 11:45

Nieuwe groepen?
We onderzoeken of we nieuwe groepen kunnen starten. Op dit moment zijn er mogelijkheden voor een nieuwe groep in Zwembad De Startsprong in Houten op maandag van 10:00 - 11:00 uur. Ook zijn er mogelijkheden voor een nieuwe groep in Zwembad De Kwakel op donderdag om 20 uur. Meldt u zich aan! Als er minstens 13 aanmeldingen zijn, kunnen we starten met een groep.

Wilt u meer weten over de huidige mogelijkheden om mee te doen? Neemt u dan contact op met onze hydro-coördinator Alda Hendrikx (via hydrogroepen.rpvutrecht@gmail.com).

Aanmelden als lid èn als deelnemer van een hydrogroep kunt u echter alleen doen via de secretaris. Zij is bereikbaar via onze contactpagina. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Meer informatie en aanmelding
De organisatie van de groepen en de administratieve zaken worden uitgevoerd door onze hydro-coördinator. Zij kan u een informatiepakketje toesturen.
We gebruiken een reglement voor de hydrogroepen, waarin alle belangrijke informatie is opgenomen. U kunt het reglement hier downloaden.
Enkele belangrijke onderdelen uit het reglement:

 • De deelname is per halfjaar (1 januari - 30 juni resp. 1 juli - 31 december) en wordt stilzwijgend verlengd tot opzegging bij de secretaris
 • De eigen bijdrage wordt halfjaarlijks geïncasseerd in april en oktober van het lopende jaar. Een machtiging voor de incasso is verplicht
 • De eigen bijdrage is niet afhankelijk van of u wel of niet aanwezig bent
 • Alleen bij langdurige ziekte kunt u uw eigen bijdrage terug krijgen over die ziekteperiode met uitzondering van de eerste 2 maanden na het melden van uw ziekte. U verliest dan wel uw plek
 • Deelname is op eigen risico
 • Het schriftelijk of per mail opzeggen bij de secretaris moet minstens een maand vóór het begin van het nieuwe halfjaar ontvangen zijn. Dus vóór 1 juni of vóór 1 december.

Welkom!

Wij zijn een vereniging voor en door mensen met reuma. Wij bieden onze 400 leden tal van activiteiten. Zoals veel bewegen en voorlichting over reumatische aandoeningen. De vereniging stimuleert lotgenotencontact.

Heeft u belangstelling? Meldt u aan als lid van de RPV Utrecht e.o.

mensenlogo
© 2021 RPV Utrecht

Vragen aan de vereniging? Ga naar onze contactpagina   Kamer van Koophandel-nummer 4047 8836   Bank: NL 10 RABO 0124 0512 35