logo     Reumapatiëntenvereniging Utrecht e.o.


hydro hydro


Vragen aan de vereniging? Ga naar onze contactpagina

Hydrogroepen (bewegen in warm water)

Hydrotherapie Onder leiding van een hydrotherapeut laten we u in het warme water actief bewegen. Reumanetwerk Utrecht ondersteunt onze therapeuten.
Om de veiligheid te waarborgen volgen de therapeuten regelmatig een cursus Reanimeren met AED. Ook trainen ze in zwemmend redden.

In alle zwembaden is de waterdiepte beperkt, zodat de meeste oefeningen staand of lopend in het water gedaan worden. Het water is 30 graden of warmer.

Onze groepen zijn alleen toegankelijk voor leden van onze vereniging. En daarmee alleen voor mensen met reuma.

De trainingen/lessen duren 1 uur met uitzondering van die in De Kwakel (45 minuten).

Vanaf 1 januari 2024 stopt de subsidie van ReumaNederland. Daarom stopt in 2024 helaas ook onze vereniging, mede omdat er geen nieuw bestuur te vinden is. Vanaf die datum zal een nieuwe organisatie al onze 9 hydrogroepen gaan overnemen. In beginsel in dezelfde zwembaden en tijden, maar nadere afspraken moeten daarover nog gemaakt worden. Hou er rekening mee dat de kosten voor deelnemers flink hoger moeten worden.

Algemene hydro-groepen:

 • Zwembad De Startsprong in Houten: maandag 11:00 uur.
 • Revalidatiecentrum De Hoogstraat in Utrecht: maandag om 19:00 uur
 • Revalidatiecentrum De Hoogstraat in Utrecht: dinsdag om 13:45 uur
 • Mytylschool De Kleine Prins in Utrecht: dinsdag om 16:15 uur (gesloten in schoolvakanties)
 • UMC Utrecht dinsdag om 18:30 uur
 • Revalidatiecentrum De Hoogstraat in Utrecht: donderdag om 11:45 uur
 • Zwembad De Kwakel in Utrecht: vrijdag 12:15 (45 minuten)(gesloten in schoolvakanties)

Axiale SpA (Bechterew)-groepen:

 • Revalidatiecentrum De Hoogstraat in Utrecht: maandag om 17:00 en 20:00 uur.

Kosten en vergoeding
De eigen bijdragen zijn € 95 per halfjaar. Voor de 45 minutengroep in De Kwakel is de bijdrage € 72 per halfjaar.
Deze kosten worden na declaratie geheel, gedeeltelijk of niet vergoed door uw aanvullende zorgverzekering.
In april en oktober worden de eigen bijdragen via automatische incasso bij de deelnemers geïnd. 1 of 2 weken vóór de incasso krijgen de deelnemers daarover bericht.

Wilt u meedoen of heeft u vragen?

In juli hebben we nog enkele plekken vrij. Op dit moment zijn er op dinsdag plekken beschikbaar in onze Mytylgroep, groep start vanwege de zomervakantie weer op 22 augustus 2023. Voor de andere groepen staan enkele belangstellenden op een wachtlijst.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden om mee te doen? Neemt u dan contact op met onze hydro-coördinator Alda Hendrikx (via hydrogroepen.rpvutrecht@gmail.com). Ook voor vragen kunt u bij haar terecht.
Uiteraard is het ook mogelijk contact op te nemen via onze contactpagina, zie onderaan deze pagina voor de link.

Aanmelden als lid èn als deelnemer van een hydrogroep kunt u alleen doen via de secretaris. Als u hier klikt dan downloadt u het lidmaatschapsformulier. Vult u dit met de pen in en stuurt u het ondertekend per post op naar: J. In der Maur, IJsvogel 68, 3602 XR Maarssen. Ingevuld en met uw handtekening kunt u het formulier ook ingescand mailen naar rpvutrecht@gmail.com.
En als u hier klikt dan downloadt u het formulier voor de deelname aan de hydrogroepen. U vult het op dezelfde wijze in en stuurt het ook naar onze secretaris.

We gebruiken een reglement voor de hydrogroepen , waarin alle belangrijke informatie is opgenomen. U kunt het reglement hier downloaden.
Enkele belangrijke onderdelen uit het reglement:

 • De deelname is per halfjaar (1 januari - 30 juni resp. 1 juli - 31 december) en wordt stilzwijgend verlengd tot opzegging bij de secretaris
 • De eigen bijdrage wordt halfjaarlijks geïncasseerd in april en oktober van het lopende jaar. Een machtiging voor de incasso is verplicht
 • De eigen bijdrage is niet afhankelijk van of u wel of niet aanwezig bent, u betaalt een vast bedrag voor het halve jaar, ook bij opzegging later dan 1 maand voor begin van het halve jaar (zie verder).
 • Alleen bij langdurige ziekte kunt u uw eigen bijdrage terug krijgen over die ziekteperiode met uitzondering van de eerste 2 maanden na het melden van uw ziekte. U verliest dan wel uw plek
 • Deelname is op eigen risico
 • Het schriftelijk of per mail opzeggen bij de secretaris moet minstens een maand vóór het begin van het nieuwe halfjaar ontvangen zijn. Dus vóór 1 juni of vóór 1 december.

Welkom!

Wij zijn een vereniging voor en door mensen met reuma. Wij bieden onze 400 leden tal van activiteiten. Zoals veel bewegen en voorlichting over reumatische aandoeningen. De vereniging stimuleert lotgenotencontact.

Heeft u belangstelling? Meldt u aan als lid van de RPV Utrecht e.o.

mensenlogo
© 2023 RPV Utrecht

Vragen aan de vereniging? Ga naar onze contactpagina   Kamer van Koophandel-nummer 4047 8836   Bank: NL 10 RABO 0124 0512 35