IN LIQUIDATIE
Reumapatiëntenvereniging Utrecht e.o.Beste bezoeker


Helaas is onze vereniging, voor en door mensen met reuma in Utrecht, vanaf 23 maart 2024 opgeheven.

logo

Opheffing van RPV Utrecht e.o.

Op 23 maart 2024 heeft de Algemene Ledenvergadering van Reumapatiëntenvereniging Utrecht en omgeving besloten om met onmiddellijke ingang de vereniging te beëindigen. Dit betekent dat de vereniging nu in liquidatie is. We verwachten dat in de zomer van 2024 de liquidatie afgerond zal zijn.

Vereffening

Door het besluit van de ledenvergadering is er geen bestuur meer. In dezelfde vergadering zijn 3 oud-bestuursleden benoemd als vereffenaar. Zij zullen de laatste vooral financiële zaken afhandelen als uitvoering van de besluiten van de ledenvergadering. Dit betekent de laatste facturen betalen en abonnementen opzeggen.
De beëindiging van de vereniging verloopt volgens de wettelijke regels via de Kamer van Koophandel en duurt waarschijnlijk tot het begin van de zomer. Mensen en organisaties, die menen dat er nog facturen betaald moeten worden door de vereffenaars, kunnen zich bij hen melden zich melden (zie onderaan deze bladzijde). Overeenkomstig de statuten heeft de ledenvergadering besloten het batig saldo over te dragen aan een 2-tal reuma-gerelateerde instellingen.

Symposium

Uit het batig saldo wordt verwachten we in Utrecht voor alle reumapatiënten een symposium georganiseerd door de Nationale vereniging ReumaZorg Nederland. De onderwerpen zijn nog niet bekend maar gedacht wordt aan diagnose en behandeling van enkele vormen van reuma, het belang van bewegen en voeding en het omgaan met vermoeidheid. Waarschijnlijk is het symposium in oktober 2024. Oud-leden krijgen een uitnodiging met meer informatie per mail.

Hydro-therapie groepen

Sinds 1 januari 2024 zijn de meeste deelnemers van onze hydrogroepen overstapt naar Hydrotherapie Utrecht. Zij hebben 9 hydrogroepen in 5 zwembaden in Utrecht en Houten.

Volleybal Axiale SpA-team Utrecht

De volleyballers van onze voormalige vereniging gaan zelfstandig verder. Op 2 maandagavonden trainen zij een uur in Revalidatiecentrum De Hoogstraat in Utrecht. Zij hebben geen website. Zolang de vereffenaars in functie zijn kan met de volleybalgroep contact gelegd worden via de mail, zie onderaan deze pagina.

In reuma gespecialiseerde zorg

Als je voor reuma behandeling zoekt dan is het fijn om in reuma gespecialiseerde zorg te vinden. In Utrecht is het Reumanetwerk Utrecht (https://www.reumanetwerkutrecht.nl/ ) actief. Hierbij zijn fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, podotherapeuten e.d. in Utrecht en omgeving aangesloten. Ook de poliklinieken van het Diaconessen huis, Sint Antonius-ziekenhuis en het Universitair Medisch Centrum Utrecht zitten in dit netwerk.

Lotgenotencontact en informatie

Door het einde van de RPV is deze activiteit in Utrecht helemaal gestopt. De laatste jaren was daar ook al niet zoveel belangstelling meer voor omdat in toenemende mate het internet en Facebook mogelijkheden bieden. Kijk bijvoorbeeld eens op Reuma.nl. Ook zijn er (vaak landelijke) verenigingen, die zich richten op één vorm van reuma, die allerlei activiteiten organiseren.
In Amersfoort e.o. en in Gorichem/Leerdam zijn lokale reumapatiëntenverenigingen actief.

Contact met vereffenaars

Zolang zij in functie zijn is er contact met de vereffenaars te leggen via het mailadres.

hydrotherapie utrecht
reumanetwerk
e-Boekhouden.nl
© 2024 RPV Utrecht in liquidatie

Kamer van Koophandel-nummer 4047 8836 Bank: NL 10 RABO 0124 0512 35