logo     Reumapatiëntenvereniging Utrecht e.o.


volleybal reumanetwerk fietsen

Bewegen? Altijd goed!


Vragen aan de vereniging? Ga naar onze contactpagina


Uw foto kan de achtergrondfoto van onze site zijn!

Hebt u een mooie foto, stuur hem per mail naar ons.
Let op: het centrale deel van de foto is niet te zien.

Ons nieuws

Mededelingen van het bestuur

  • De dagtocht naar Van Noppen op 22 mei gaat niet door omdat er te weinig aanmeldingen zijn. Op de Jaarvergadering op 25 mei bespreken we met de aanwezigen de bestemming voor een tocht in het najaar.
  • Begin april ontstond helaas verwarring over de incasso van de bijdrage voor de hydrogroepen (2e deel 2018). Deze incasso had al in oktober 2018 plaats zullen vinden zoals ook vastgelegd is in Reglement Hydrotherapie. Dit is echter niet gelukt waardoor de incasso voor deelnemers nu onverwachts kwam. Excuus daarvoor. De bijbehorende rekening ontvangt u na de betaling.
  • Omdat we van veel deelnemers geen mailadres hebben, moeten de rekeningen per post verstuurd worden. Om kosten en werk te besparen doen we zoveel mogelijk brieven in 1 enveloppe en versturen we vooraf geen aankondiging van de incasso. We vragen u daarom uw mailadres door te geven via ledenadm.rpvu@gmail.com zodat we aankondigen ook sneller per mail kunnen sturen.
  • In april zal conform het Reglement Hydrotherapie ook het 1e deel van 2019 geïncasseerd worden. De incasso voor het lidmaatschap komt na de ledenvergadering van 25 mei.
  • Op 25 mei is de (gratis) lunch gevolgd door de Jaarvergadering (graag vooraf aanmelden bij de secretaris). Om te kunnen besluiten in deze vergadering, o.a. over een nieuwe voorzitter, is het nodig dat er minstens 39 leden aanwezig zijn (= 10% van de leden). U kunt ook schriftelijk een ander lid namens u te machtigen.

Resultaten volleybaltoernooi

Op 30 maart was dit jaar weer het internationale treffen, dit jaar met een Tjechische winnaar. Onze beide teams kampten wat met blessures en speelden daarom met enkele gastspelers. Bleef hierdoor het resultaat iets achter bij dat van vorig jaar? Na 8 wedstrijden speelde Utrecht 1 tegen Utrecht 2 om de 13e en 14e plek (van de 28 deelnemende teams), het eerste werd glansrijk de winnaar van deze derby.
Op deze pagina vindt u de uitbreide foto-reportage van het toernooi 2019.
De beide teams kijken terug op een mooie dag. Om weer goed te kunnen oefenen zijn de spelers op zoek naar nieuwe mensen. Lees er op onze volleybal-pagina alles over en geef u op voor een proef-oefenavond!

Onderzoek behandeling knieartrose

Momenteel loopt in het UMC Utrecht een onderzoek naar zoledroninezuur als behandeling voor mensen met knieartrose. Zoledroninezuur is een medicijn dat nu vooral nog wordt gebruikt als behandeling voor botontkalking (osteoporose).
Het UMC Utrecht is op zoek naar mensen tussen de 40 en 70 jaar met knieartrose, met pijn op ten minste de helft van de dagen van de afgelopen maand en die de komende twee jaar waarschijnlijk geen kunstknie nodig hebben.
Alle informatie over het onderzoek en opgave voor het onderzoek kunt u op deze speciale pagina vinden.

Hardloopcursus voor mensen met reuma

Op woensdag 1 mei start voor de 3e keer de cursus "Hardlopen met reuma" in Utrecht. En wel in Lunetten. Het hardlopen met reuma is niet heel anders dan regulier hardlopen. Er zijn wel verschillende aandachtspunten en tips, die het hardlopen leuker en gemakkelijker kunnen maken. Een cursus is motiverend en geeft u een veilig gevoel.
Heeft u belangstelling voor, en vragen over, de cursus? Op woensdag 24 april is er om 19.30 uur een informatie-avond bij Fysiotherapie Utrecht Oost, locatie Bosboomstraat 1 G (Gezondheidshuis naast het Diakonessenhuis). Zie voor alle informatie de flyer en/of bezoek de hardlopen met reuma-site . Op deze site staat ook een uitgebreide handleiding en een overzicht van mogelijke oefeningen.

Collecte ReumaNederland

Heeft u deze collecte in de week van 18 - 23 maart gemist? U kunt uw gift ook geven via de site van ReumaNederland.
Zo steunt u reumaonderzoeken en bijvoorbeeld activiteiten van reumapatiëntenorganisaties. Als ReumaNederland u niets zegt: het is de nieuwe naam van het Reumafonds.

Algemene Ledenvergadering op 25 mei

Onze ledenvergadering wordt weer geopend met een heerlijke lunch. O.a. vanwege het niet eerder beschikbaar zijn van de Paraplu/Boogh is de vergadering wat later in het jaar. We hopen dat u in grote getale komt! Meldt u zich even aan bij de secretaris, zie contactpagina. Op de agenda staat o.a. de verkiezing van een nieuwe voorzitter als opvolger van Regina Huisman - Hatzmann. Jaap de Pater, deelnemer van de Bechterew-hydrogroep en ons volleybalteam (en verantwoordelijk voor deze website), stelt zich beschikbaar. Hij draait al een paar maanden mee als aspirant in het bestuur. Andere belangstellenden voor deze functie of voor een andere taak in het bestuur zijn van harte welkom! Meldt u zich bij de secretaris.
U kunt u ter voorbereiding op de ledenvergadering het Jaarverslag 2018 en het verslag van de Algemene Ledenvergadering februari 2018 alvast downloaden. Meer vergaderstukken volgen, de financiële stukken kunt u opvragen bij de secretaris.
Mocht u niet kunnen komen, wilt u dan een ander lid schriftelijk machtigen om namens u te stemmen?

Uw privacy in onze vereniging

Vanaf 25 mei 2018 is er een nieuwe privacywet: de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op deze pagina vindt u alle informatie over hoe we als RPV Utrecht e.o. met uw persoonlijke gegevens omgaan.

Reuma Inspiratieavond 18 april in Nieuwegein

Heeft u een vorm van ontstekingsreuma en bent u benieuwd naar de nieuwste behandelingen? Vindt u het soms lastig om uw reumatoloog te vertellen wat u echt belangrijk vindt als het gaat om de resultaten van uw behandeling? Zou u ook met reuma graag aan het werk blijven of juist een geschikte baan willen vinden? Laat u inspireren!
Kom op donderdag 18 april a.s. naar de Reuma Inspiratieavond (18.00-20.30 uur) in het auditorium van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Reumazorg Nederland en het St. Antonius Ziekenhuis Meer informatie en opgave vindt u hier.

Wandelen?

In de eerste Reumavisie van 2019 staat een artikel over het belang van wandelen. In het artikel worden een aantal mogelijkheden voor georganiseerde wandeltochten genoemd. Voor uw gemak staan de komende wandelingen hier op een rijtje:
- Reumawalk op 7 september in Putten (hier leest u meer)
- Gildewandelingen in Utrecht. In hun agenda alle mogelijkheden, waaronder ook gratis wandelingen.
- Narcissentocht op 15 april (niet 14 april zoals Reumavisie vermeldt) in Anna Paulowna (vlakbij Den Helder en 1,5 uur met de Intercity). Meer informatie hier.

Corry van Keulen 3e bij Edgar Stene prijs

Ons lid (en bestuurslid) heeft met haar persoonlijke verhaal de 3e prijs gewonnen. Van harte gefeliciteerd Corry! In de nieuwe Reumavisie leest u meer over de prijs. Het verhaal zelf kunt u hier downloaden en lezen.

Reuma en vermoeidheid

Mensen met reuma hebben vaak last van extreme vermoeidheid en voelen zich ook emotioneel en sociaal beperkter. Dit vermindert de kwaliteit van leven. Als gevolg van de ontstekingen in het lichaam (inclusief gewrichten) door reuma kunnen ook de hersenen veranderen. Dat wordt wel een reumabrein genoemd. Wetenschappelijk onderzoek (o.a. op onze Utrecht University met Dr. Mechiel Korte) probeert meer inzicht te krijgen in dit proces. Op een speciale website kunt u hier meer over lezen met o.a. een pagina die u meeneemt naar de (verstoorde) communicatie in het lichaam. U vindt op deze site ook de laatste inzichten.

Verslag 'ons' Symposium "Reuma en dan?" van 13 oktober 2018 in Houten

Onze vereniging heeft samen met de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN)en het Reumanetwerk Utrecht dit symposium georganiseerd. Door RZN is op hun site al uitgebreid verslag gedaan van het symposium. Lees dat hier.
Twee van onze leden (Corry van Keulen en Marie Louise Frediani) hebben dit symposium mede georganiseerd. Dank jullie wel!

Reuma informatie op internet

Op deze site zetten we alleen informatie, die betrekking heeft op reuma(patiënten) in Utrecht e.o. Er is veel nieuws en informatie over reuma, die wij niet plaatsen zoals algemene informatie en nieuws. Soms verwijzen wij daarheen, vaker zult u zelf de informatie moeten opzoeken. Er zijn 2 bronnen, die zich uitsluitend op reuma richten en dat zijn de site van ReumaNederland (voorheen Reumafonds) en ReumazorgNederland. Bij ReumaNederland kunt u zich abonneren op hun nieuwsbrief , die 8x per jaar verschijnt. Reumazorg Nederland heeft E-zine die als mailnieuwsbrief veel vaker verschijnt. U kunt zich via aanmelding@reumazorgnederland.nl opgeven voor de gratis toezending.

Wat vergoedt uw zorgverzekeraar eigenlijk?

Voor mensen met artrose of een andere reumatische aandoening is goede zorg essentieel. Dat houdt in dat ook de zorgverzekering goed moet passen bij de wensen en eisen van de patiënt. Het vinden van een geschikte, voordelige zorgverzekering – met de juiste vergoedingen – is echter geen gemakkelijke taak. Bezoek daarom eens deze website.

Website Reumanetwerk Utrecht

De zorgprofessionals van het Reuma Netwerk Utrecht bieden u de mogelijkheid om met gespecialiseerde (para)medische zorgverleners aan uw gezondheid te werken. Daarbij kunt u denken aan allerlei verschillende vormen van bewegen, oefentherapie en leefstijladviezen. Deze zorg is bedoeld voor mensen met een reumatische aandoening.
Tussen het Reuma Netwerk Utrecht en onze vereniging bestaat al jaren een intensieve samenwerking. Met deze nieuwe site wordt deze samenwerking versterkt.
Op de nieuwe site vindt u alles over het aanbod van de aangesloten professionals.Onze agenda

Onze activiteiten zijn, tenzij anders aangegeven, in Paraplu de Boogh, Van Bijnkershoeklaan 10 in Utrecht. Onze beweegactiviteiten zijn opgenomen op de speciale pagina voor hydrogroepen en volleybal.Lunch gevolgd door de Jaarvergadering RPV Utrecht e.o.


25 mei 2019 van 12 - 15 uur, zie Reumavisie blz. 5 voor opgave


Paraplu de Boogh


Reumawalk


7 september,lees hier meer


Putten


Wereld Reumadag


12 oktober


diverse lokale activiteiten


Hier vindt u onze agenda ook.

Welkom!

Wij zijn een vereniging voor en door mensen met reuma. Wij bieden onze 400 leden tal van activiteiten. Zoals veel bewegen en voorlichting over reumatische aandoeningen. De vereniging stimuleert lotgenotencontact.

Heeft u belangstelling? Meldt u aan als lid van de RPV Utrecht e.o.

mensenlogo
© 2019 RPV Utrecht