logo     Reumapatiëntenvereniging Utrecht e.o.


We werken o.a. samen met:

reumanetwerk fietsenOns nieuws

Algemene Ledenvergadering op 20 maart 2021

Vanwege de voortdurende coronaregels zullen we ook de komende ledenvergadering weer online moeten doen. Meldt u zich aan bij de secretaris via onze contactpagina. U ontvangt dan per e-mail tijdig voor de vergadering een link om te kunnen deelnemen. U kunt het beste een laptop of tablet gebruiken, zodat u met camera en microfoon aanwezig bent. Met de link sturen we u op verzoek ook een korte handleiding mee.

Als u zich bij de secretaris opgeeft, wilt u dan doorgeven welke van de volgende stukken u per mail wilt ontvangen: notulen ALV 17 oktober 2020, algemeen jaarverslag, begroting, balans 2020 met winst- en verliesrekening. Helaas is er nog geen verslag van de kascommissie. Zij zijn hard aan het werk, maar hebben nog even tijd nodig omdat er een aantal onderdelen extra aandacht vragen. Ondermeer is dat de lijst van vorderingen, die al enige jaren op de balans staat. Voor de vergadering komt hun verslag en zo mogelijk ook een voorstel van het bestuur hoe het advies van de kascommissie opgevolgd kan worden.Vraagt u dat ook bij de secretaris aan.

Zoals we al eerder bij de leden gemeld hebben, zal onze penningmeester Truus Hatzmann op deze ledenvergadering stoppen. We zijn heel blij dat wij een kandidaat gevonden hebben voor deze vacature. En dan ook iemand die al lid is van onze vereniging: Birgit Klomps. In het volgende blokje stelt ze zich voor.
Vanwege de noodzaak online te vergaderen is het heel moeilijk de benoeming via een stemming met briefjes te laten plaatsvinden. Het bestuur stelt u daarom voor haar per acclamatie te benoemen. Heeft u bewaren tegen onze kandidaat, wilt u dat dan ruim voor de vergadering melden bij de secretaris?

Om een en ander rechtsgeldig te laten verlopen is het volgens de statuten nodig dat 10% van de leden aanwezig is (ruim 30 leden). Onze ervaring is dat er met online vergaderen niet zoveel mensen komen. Daarom een extra oproep: kunt u niet komen, machig een lid dat namens u aanwezig zal zijn. Stuurt daarvoor een mail naar de secretaris met in de mail zowel uw naam en adres als die van wie u machtigt. Doe dit ruim voor de vergadering!

Kandidaat-bestuurslid Birgit Klomps

Aangenaam! Ik ben Birgit Klomps, 52 jaar en woon in de Dichterswijk in Utrecht, samen met mijn kat Floortje. Ruim 20 jaar werkte ik bij een groot ICT-bedrijf als softwareontwikkelaar en manager. Ik ben analytisch sterk, goed met cijfers en computers en een echte teamspeler. Ruim 7 jaar geleden kreeg ik Artritis Psoriatica en wat later raakte ik daardoor vervroegd gepensioneerd.
Ik ben dol op sport - vroeger actief, tegenwoordig vooral een genietend kijker. Daarnaast sport ik eens per week bij Fysiotherapie Utrecht Oost in het speciale reuma-beweeg-uurtje.

In het bestuur hoop ik het stokje van Truus over te nemen. Omdat we overstappen van administratiesysteem, wordt mijn eerste doel om daar de financiën goed op orde te krijgen. We merken ook dat mensen die nú reuma krijgen soms andere behoeften hebben waar het gaat om onze vereniging. Deze veranderende wereld maakt dat het me extra leuk lijkt om samen met de rest van het bestuur te werken aan het gezond houden van onze vereniging.

Enquête: uw ervaring bij openen medicijnverpakkingen

Hebt u een spier- of zenuwziekte, een vorm van reuma, een hersenaandoening, kanker, vermoeidheidsklachten of een andere aandoening? En hebt u door uw aandoening of ziekte last van uw botten, gewrichten, spieren, pezen of zenuwen? Dan willen we u vragen om een enquête over medicijnverpakkingen in te vullen. Dit kan tot 3 maart 2021. Uw hulp wordt door het programma Kassa zeer gewaardeerd! Hier gaat u naar de vragenlijst.

Doet u mee aan de Reumacollecte?

Helaas heeft ReumaNederland door corona voor het tweede jaar moeten besluiten om niet langs de deuren te gaan tijdens hun jaarlijkse collecteweek. Enorm jammer natuurlijk, maar de gezondheid van hun en onze vrijwilligers staat voorop (ook enkele van onze leden collecteren jaarlijks mee). ReumaNederland is grotendeels afhankelijk van de inkomsten uit de collecte om bijvoorbeeld belangrijk reumaonderzoek te doen. Maar ook voor ondersteuning van onze vereniging: hun subsidie voor onze zwemgroepen en onze Reumavisie is onmisbaar! Daarom organiseren ze dit jaar een Thuiscollecte (22-27 maart). Dat betekent veilig collecteren met een mobiele telefoon, tablet of computer. Gewoon thuis, vanaf de bank. Doe mee! Opgeven gaat heel eenvoudig. Klik hier voor meer.

Belasting terug?

Vanaf 1 maart kun je weer de aangifte inkomstenbelasting indienen. Zorgkosten aftrekken van de belasting kan nog steeds. Laat dus geen geld liggen. Ieder(in) helpt met een stappenplan en een website met veel actuele informatie. Hier leest u er alles over!

Onze hydrogroepen

Na een vernieuwing van de lijsten van onze zwemgroepen blijkt dat er hier en daar weer ruimte is voor nieuwe deelnemers. Voorwaarde is dat u lid bent c.q. wordt van onze vereniging. Lees meer over de tijden en locaties op deze pagina . Helaas moeten we nog wachten voor we weer mogen starten.

Corona en reuma

Hoe langer we te maken hebben met corona/covid 19, hoe meer elkaar tegensprekende berichten. Zeker op internet en in de sociale media. Heel verwarrend, vermoeiend en misschien ook onzeker makend. Wie/wat moet ik geloven?
Ons advies is u steeds breed te oriënteren en niet te snel geloven in vermoedens van kwade bedoelingen van bepaalde mensen of organisaties. Heeft u twijfels over wat u moet doen, vraag het uw huisarts of specialist want die kent uw situatie het beste. Meer algemene adviezen leest u op:

Risico's bij vaccinatie?
Vanaf 8 januari 2021 is de Covid-vaccinatie gestart. Zo'n nieuwe vaccinatie kan bij enkele mensen natuurlijk een onverwacht effect hebben. Ook bij mensen, die reuma hebben en daarvoor specifieke medicijnen gebruiken. Niets wijst gelukkig tot dusver op specieke bijwerkingen. Lees daar HIER meer over (bijna onderaan reuma-medicijnen).
Het advies vn 15 januari is u te vaccineren, zodra u aan de beurt bent!

Kosten aftrekken bij Belastingaangifte 2020

Leven met een chronische ziekte of beperking is duur. U hebt bijvoorbeeld extra kosten voor medische zorg, hulpmiddelen, aanpassingen, kleding, reizen, dieetvoeding en nog veel meer. Een deel van die kosten kunt u terugkrijgen via de aangifte inkomstenbelasting, door de aftrek van zorgkosten. Hoe u dat doet, leest u in dit stappenplan van Iederin.
Vanaf maart kunt u met dit stappenplan aan de slag voor de aangifte over vorig jaar.

Ons Lustrumfeest op 23 januari in Museum Speelklok gaat niet door

Het bestuur heeft in overleg met het museum moeten besluiten ook op de uitgestelde datum 23 januari het feest niet te vieren. Er is geen enkele aanwijzing dat, zo kort na het voorlopige einde van de huidige lockdown (19 januari), een gezamenlijk feest mogelijk zal zijn.
Of er een nieuwe datum komt zal het bestuur later besluiten. Helaas, het is niet anders.

Update beweeggroepen

Vanaf 15 december zijn vanwege de verscherpte coronamaatregelen helaas al onze hydrogroepen weer gestopt. Of we na 8 februari weer mogen starten, zullen we moeten afwachten. Zodra ze weer mogen komen, krijgen de deelnemers via de app-groepen rechtsteeks bericht.
Het jaarlijkse volleybaltoernooi in Galgenwaard zal ook in 2021 niet doorgaan, heeft de organisatie (Stichting Axiale SpA Nederland) net voor kerst laten weten. De Stichting verwijst als beweeg-alternatief naar haar website-bladzijde met oefeningen. Nu we niet naar het zwembad en de sportzaal kunnen, is inspiratie om te blijven bewegen ontzettend belangrijk! Dus doe mee!

Last van alleen zijn, niemand om eens mee te praten?

Niet iedereen heeft in zijn of haar omgeving een goede gesprekspartner om gevoelens te kunnen delen. Zeker in deze periode aan het eind van dit bewogen jaar kunt u behoefte hebben om uw gevoelens met iemand te delen. Heeft u behoefte aan een gesprek dan zijn er organisaties waar u mee kunt bellen. Op deze pagina bij de Patiëntenfederatie zijn adressen verzameld, die beschikbaar zijn voor een telefoongesprek e.d.. Ook worden websites genoemd waar u met uw vragen terecht kunt.

Blad over Axiale SpA

Er is een interessant blad verschenen over deze veel voorkomende, vaak bekend onder de oude naam Ziekte van Bechterew, vorm van reuma. Dit blad, gesponserd door eem medicijnenfabrikant, is hier te lezen.

Leef! met Reuma

Verbeter je leefstijl en voel je fit. Wil jij meer energie, heerlijk eten en goed slapen? Help ons en geef je op voor de pilot van het online leefstijlprogramma ‘Leef! met Reuma’ die vanaf januari 2021 start.
In ‘Leef! met Reuma’ draait alles om goede en lekkere voeding en voldoende beweging, ontspanning en slaap. Het is een online groepsprogramma waarin je handvatten krijgt aangereikt om je een nieuwe leefstijl eigen te maken. Je krijgt hierbij deskundige begeleiding maar natuurlijk verwachten wij van jou dat jij je actief inzet.
Dit leefstijlprogramma is bedoeld voor mensen met artrose, fibromyalgie of ontstekingsreuma (RA, axiale SpA of artritis psoriatica). Met deze onderzoekspilot willen ReumaNederland en Voeding Leeft kijken of het leefstijlprogramma werkt bij mensen met reuma. Als het goede resultaten oplevert, gaan wij ons er hard voor maken dat in de toekomst zoveel mogelijk mensen met reuma aan dit leefstijlprogramma kunnen meedoen.
Meer weten over het leefstijlprogramma en de voorwaarden om mee te doen? Of gelijk opgeven? Ga snel naar naar deze bladzijde!" Helaas is de groep ontstekingsreuma al vol, er is een wachtlijst.

Boodschap van de Mamas & Papas

Dit popkoor uit Werkhoven heeft een mooi lied met video online gezet (met dank aan het locale huis-aan-huisblad 't Groentje). Met het nummer I won’t give up van Jason Mraz - dat ze vanuit hun huiskamers zingen - willen ze mensen uit de zorg een hart onder de riem steken. In het filmpje zie je leden van het koor ook bezig op het werk, niet alleen in de zorg, maar ook bij de politie en het leger. De boodschap is: ,,Dank en geef niet op! Laten we goed voor elkaar zorgen:)!” Het eindigt dan ook met een groot hart op een boerenweide.
Wie bij afdeling Reumatologie van het Diaconessenhuis komt, herkent in het filmpje mogelijk de reumatoloog, die daar werkt: mevrouw Michels - van Amelsfort. Zij adviseert ons bij gelegenheid zoals over het weer starten van de hydrogoepen. Klik op de onderstaande foto om naar de pagina met filmpje te gaan!
koor

Terugblik RZN bijeenkomst ‘Reuma en Werk’

Vertel jij meteen aan je nieuwe werkgever dat je reuma hebt? Welke begeleiding mag je verwachten wanneer je werkt en plots met reuma te maken krijgt? En zou een coach of een casemanager hierin nog iets kunnen betekenen? Ter gelegenheid van Wereldreumadag organiseerde de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland op zaterdag 10 oktober een webinar over Reuma en Werk. Lees op deze bladzijde wat er over werken met reuma gezegd is.

Solliciteren met reuma?

Wat voor iemand zonder beperking(en) vanzelfsprekend is, is voor een werkzoekende met een beperking door reuma soms een heel ander verhaal. U wort bijvoorbeeld nooit voor een gesprek uitgenodigd of u komt niet door de eerste ronde vanwege je beperking. Met behulp van een aantal tips geeft CVster.nl kan het solliciteren wat makkelijker worden. In dit artikel wordt besproken:

 • Welke baan past bij uw beperking?
 • Hoe solliciteert u voor de functie?
 • Hoe bereid u uw sollicitatiegesprek voor?

Actie voor reumavriendelijke pilstrip

Veel mensen met reuma slikken regelmatig pilletjes. Daarbij lopen ze aan tegen het probleem dat die pilletjes steeds vaker in doordrukstrips zitten. En dat de pilletjes daar soms heel lastig uit te drukken zijn, zeker met pijnlijke reuma-gewrichten.
Samen met de Universiteit van Twente onderzoekt ReumaNederland of er een betere strip te maken is. Worstel u ook met de pillen in de strip, maak er een filmpje van! Hoe meer filmpjes, hoe beter de onderzoekers een beeld krijgen van waar mensen met reuma tegenaan lopen bij het openen van hun pilstrip. Voor meer informatie over hoe een filmpje te maken en in te sturen is, ga naar deze webpagina!

Aanmelden voor onderzoek fysiotherapie

ReumaNederland en anderen pleiten er al jaren voor dat iedereen met reuma, die het nodig heeft, fysio- en oefentherapie vergoed moet krijgen vanuit de zorgverzekering. Met de uitkomsten van een onderzoek hoopt men te bewijzen dat deze therapie voor deze groep mensen werkt én daarom in het basispakket hoort. U kunt zich vanaf nu aanmelden voor het onderzoek, als u RA of axiale SpA heeft en daarvan dagelijks veel beperkingen ondervindt. Hier vindt u alle informatie over het onderzoek en kunt u zich aanmelden. Doet u mee in het belang van veel mensen met reuma?

Prikbord van en voor mensen met reuma

Om van elkaar te leren, om informatie te delen en tips uit te wisselen. ReumaNederland, die het prikbord in het leven heeft geroepen,is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Het prikbord vindt u hier

In uw woonkamer naar buiten!

Nadat u via onze Nieuwsbrief al een wandeling in het landgoed Oostbroek kon maken, heeft het Utrechts Landschap nu meer wandelingen klaar gezet. Wandelingen in landgoederen o.a. rond De Bilt, uiteraard als video met de geluiden van de natuur. Maak de video beeldvullend (knopje onderin rechts van YouTube en zet hem links naast You Tube bij het tandwiel op 1080 pixels om het helemaal scherp op het computerscherm te krijgen. Veel wandelplezier!

Thuis bewegen

Ook in of bij uw huis kunt u gelukkig extra bewegen, misschien heeft u daarvoor uw eigen oefeningen al. U kunt zich via de televisie of de computer laten begeleiden.
De organisatie van het Bechterew-volleybal toernooi heeft op haar nieuwe website een hele bladzijde vol oefeningen met duidelijke instructies op video.

Sportstad Utrecht heeft op deze pagina alle hen bekende mogelijkheden voor bewegen via de computer verzameld. Kijk voor ons vooral onder de kopjes 'Bewegen voor ouderen' en 'Mensen met beperking'. Enkele voorbeelden ter inspiratie:

 • Het bekende programma Nederland in Beweging is dagelijks om ongeveer 9:20 u. op tv (NPO 2) en duurt 15 minuten. U kunt ook via de computer meedoen met het programma op een tijdstip dat u beter past.
 • Vindt u dit te zwaar? Kijk dan eens naar deze video met oefeningen op een stoel.
 • Of oefen mee met Golden Sports.
 • Voor de enthousiaste jongeren onder ons Gym met meester Michiel.
 • Aan het einde kunt u nog 5 minuten yoga doen met Move your business.

Uiteraard daagt u uzelf uit maar gaat u niet over uw grenzen Vraagt u uw fysiotherapeut om advies als u niet zeker bent!

Patiënten VolgProgramma: vertel medische studenten wat chronisch ziek zijn betekent

Tijdens het tweede jaar van hun opleiding tot arts krijgen de studenten een onderwijsonderdeel dat het Patiënten VolgProgramma (PVP) wordt genoemd. Tijdens dit onderdeel is het de bedoeling om de studenten te leren wat het betekent om chronisch ziek te zijn.
Hoe gaat iemand om met een ziekte? Hoe gaat de familie ermee om? Heeft iemand zich moeten aanpassen? Welke zorg is er nodig? Docenten kunnen dat natuurlijk vertellen aan de studenten maar veel beter is het als de patiënt dat zelf doet. Daarom zoekt het UMC Utrecht mensen met reuma, die daarover thuis in gesprek willen gaan met een groepje van 2 of 3 studenten.
Bent u tussen de 18 en 65 jaar en woont u in of dichtbij de stad Utrecht, dan nodigt UMC Utrecht u graag uit om deel te nemen. U kunt contact opnemen met Wilma Slagmolen (w.slagmolen@umcutrecht.nl) of Lisette Damstra (L.G.C.vanZuijlen@umcutrecht.nl).
DE VRAAG NAAR PATIËNTEN, DIE IETS WILLEN VERTELLEN, BLIJFT.

Deskundige reuma fysio- en oefentherapeut beter vindbaar

Mensen met een vorm van reuma zijn vaak op zoek naar een deskundige fysiotherapeut of oefentherapeut in hun buurt, die gespecialiseerd is in het behandelen van reumatische klachten. Deze zijn vanaf nu vindbaar op de nieuwe website van ReumanetNL.
Voor Utrecht e.o. zijn deze gespecialiseerde therapeuten ook vindbaar bij 'ons' Reumanetwerk Utrecht.

Voeding en reuma

Op 21 september 2019 hadden we bij onze vereniging Wendy Walrabenstein op bezoek. Ze vertelde ons over de invloed van de leefwijze op reuma. Interessant voor de aanwezige flinke groep leden, wat ook bleek uit de vragen die gesteld werden.
Bij de afsluiting van haar lezing gaf Wendy de volgende informatie mee:

 • Op haar eigen site staan regelmatig artikelen over het onderwerp; u kunt zich op de site ook aanmelden voor haar nieuwsbrief.
 • Reade doet onderzoek, waaraan Wendy Walrabenstein ook verbonden is. Zie hier voor meer informatie. U kunt meedoen aan dit onderzoek in Amsterdam als u RA heeft. Meer informatie op deze pagina
 • Boeken met o.a. recepten zoals “Hoe overleef je?” (kookboek van Michael Greger) en “De wereld van de happy pear” (Stephen Flynn) vindt u via deze pagina.
 • Restaurants in Utrecht zijn o.a.WakuWaku (Vredenburg),The Green House (naast Rabo-hoofdkantoor) en Don Kounosuke (Westerkade bij station Vaartse Rijn)
 • Site met recepten: Vegan Challenge
 • De eigen diëtist-praktijk in Utrecht van Wendy zit vol, maar haar collega Pauline Kortbeek (De Eetmevrouw) heeft wel mogelijkheden voor persoonlijke adviezen.

Reuma informatie op internet

Op deze site zetten we alleen informatie, die betrekking heeft op reuma(patiënten) in Utrecht e.o. Er is veel nieuws en informatie over reuma, die wij niet plaatsen zoals algemene informatie en nieuws. Soms verwijzen wij daarheen, vaker zult u zelf de informatie moeten opzoeken. Er zijn 2 bronnen, die zich uitsluitend op reuma richten en dat zijn de site van ReumaNederland (voorheen Reumafonds) en ReumazorgNederland. Bij ReumaNederland kunt u zich abonneren op hun nieuwsbrief , die 8x per jaar verschijnt. Reumazorg Nederland heeft E-zine die als mailnieuwsbrief veel vaker verschijnt. U kunt zich hier opgeven voor de gratis toezending van de brief.Onze agenda

Onze beweegactiviteiten zijn opgenomen op de speciale pagina voor hydrogroepen en volleybal.ACTIVITEIT


DATUM


LOCATIE


Algemene ledenvergadering / jaarvergadering


20 maart van 11 - 12 uur


Online, aanmelden is daarom nodig


Hier vindt u onze agenda ook.

Uw foto kan de achtergrondfoto van onze site zijn! Let op: het centrale deel van de foto is niet te zien. Mooie foto? Stuur hem per mail naar ons.


Welkom!

Wij zijn een vereniging voor en door mensen met reuma. Wij bieden onze 400 leden tal van activiteiten. Zoals veel bewegen en voorlichting over reumatische aandoeningen. De vereniging stimuleert lotgenotencontact.

Heeft u belangstelling? Meldt u aan als lid van de RPV Utrecht e.o.

mensenlogo
© 2021 RPV Utrecht

Vragen aan de vereniging? Ga naar onze contactpagina   Kamer van Koophandel-nummer 4047 8836   Bank: NL 10 RABO 0124 0512 35